lsb_release

lsb_release (short for Linux Standard Base) 用于打印当前 Linux 系统的发行版信息.

打印所有有关发行版的信息:

lsb_release -a

/etc/issue

在 Linux 中, /etc/issue 文件记录了有关系统发行版本的信息, 可以从该文件获取到系统发行版本信息

cat /etc/issue

References

lsb_release(1) - Linux man page

CheckingYourUbuntuVersion - Community Help Wiki